Zpět na Dxun

Po skončení občanské války na Onderonu, se mnozí členové Beast Riders vrátili zpět na Dxun, ke svým novým zvykům a tradicím, rozhodnuti nezapojovat se do zkažené politiky Onderonu a Republiky. Vše se však změnilo vpádem Impéria a probuzením ducha Freedona Nadda.

Několik mladých členů Beast Riders, kteří měli za úkol v džungli zkrotit svého prvního Drexla, se náhodou, bez vědomí že je vábí temná strana Síly, dostali až do blízkosti chrámu. Nastala hádka, při níž někteří členové skupiny chtěli chrám prozkoumat a někteří, kterým už jen samotná blízkost chrámu naháněla husí kůži, byli proti. Jak už to tak bývá, hádka skončila krvavě, a to když mladý Beast Rider, ovládaný temnou stranou Síly, zabil vlastní sestru. Zděšený svým hrůzným činem utekl do džungle. Mnozí se ho později pokoušeli nalézt, ale více ho už nikdo nespatřil.

Rada starších po této události dospěla k tomu, že tento incident byl pouhou předzvěstí mnohem horších a větších událostí, které teprve přijdou. Rovnováha v galaxii je narušena...